Tutkimus: Ravintoloiden tuotekehitys ei ole kovin suunnitelmallista

Ravintola-alalla tehdään paljon tuotekehitystä, mutta se on toistaiseksi melko jäsentymätöntä. Haaga-Helian tekemässä tutkimuksessa ilmeni, että vain puolet kyselyyn vastanneista ravintoloista hyödynsi palveluidensa käyttäjiä tuotekehityksessään, vaikka asiakaspalautetta kerätään useimmissa yrityksissä.

Sosiaalista mediaa tuotekehityksen välineenä käytti vain kolme prosenttia tutkimukseen osallistuneista ravintoloista.

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu selvitti ravintoloiden tuotekehitystä syksyllä 2011 tehdyllä tutkimuksella, johon vastasi yli 200 ravintola-alan ammattilaista ympäri Suomen. Vastaajat edustivat kaikkia muita ravintolatyyppejä paitsi etnisiä ravintoloita.

Tulosta pehmeillä palvelukokemuksilla

Tutkijoiden mukaan ravintoloiden tulisi tuotekehityksessään kiinnittää erityistä huomiota pehmeisiin arvoihin.

Kyselyn kimmokkeena oli Anu Helkkulan väitöskirjassa esitetty huomio palvelukokemuksen kokonaisvaltaisuudesta. Asiakkaalle on tärkeää kokea luottamusta ja omaa kontrollia sekä positiivisia tuntemuksia, jotta hän tuntee kohtaamisen onnistuneen.

Noin 40 prosenttia ravintoloista arvioi, että yli puolet liikevaihdosta tulee uusista, viimeisen kolmen vuoden aikana kehitetyistä tuotteista. Kuitenkaan kaksi kolmesta vastaajasta ei tunnistanut tuotekehitysprosessin taloudellisia mittareita edustamassaan ravintolassa. Ilman mittareita on mahdotonta seurata tuotekehitykseen liittyvien investointien takaisinmaksuaikoja tai pääomatuottoa, tutkimus muistuttaa. 

23.11.2011 Ruoatiedon uutiset