Suomessa luomuruoka on luomua ja vierasaineita on ruuassa hyvin vähän

Luomuruuan valvonnassa löytyi Suomessa viime vuonna hyvin vähän huomautettavaa. Myös vierasaineiden valvonnassa todettiin, että Suomessa tuotetuissa eläimistä saatavissa elintarvikkeissa esiintyy lääkejäämiä tai muita vieraita aineita vain yksittäisissä tapauksissa.

Kansallisessa luomurekisterissä olevat yli 4 300 toimijaa, eli maatilaa, elintarvikevalmistajaa, maahantuojaa ja kauppaa, tarkastettiin vuonna 2010 ja huomautettavaa löytyi vain vähän, kertoi elintarviketurvallisuusvirasto Evira. Säännöstenvastaisuuksien määrä laski edelliseen vuoteen verrattuna.

 

Kiellettyjä aineita ei käytetty

Huomautukset liittyivät Eviran mukaan harvoin tuotteeseen. Markkinointikieltoja annettiin kolmelle elintarviketoimijalle. Kasvintuotannossa ei luomutiloilla havaittu kiellettyjen lannoitteiden tai kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Suurimmat puutteet koskivat rinnakkaisviljelyä, joka on luvanvaraista, mutta lupaa ei aina muisteta hakea. Eläintuotannon markkinointikieltoja aiheuttivat etenkin eläinten alkuperässä ja ulkoiluvaatimuksissa todetut rikkomukset.

Ensi vuonna luomutuotantoeläinten hoito muuttuu niin, että yksimahaisten eli luomusikojen ja -siipikarjan ruokinnassa ollut poikkeus käyttää viisi prosenttia tavanomaista rehua päättyy vuoden lopussa. Vuoden 2012 alusta lähtien luomueläimiä voidaan ruokkia ainoastaan luonnonmukaisesti tuotetulla rehulla.

Luomuviljely lisääntyi sekä pinta-alana että eläinmäärinä mitattuna, vaikka toimijoiden määrä pysyi ennallaan. Kehitys vastaa maatalouden yleistä rakennekehitystä kohti suurempia tiloja, Evira arvioi. Jatkossa luomutarkastuksia aiotaan tehdä enemmän kasvukauden ulkopuolella, jotta työmäärä tasaantuisi.

 

Loislääkintä aiheutti kaksi ylitystä

Vierasainevalvonnassa ainoastaan kaksi näytettä oli määräystenvastaisia, koska ne sisälsivät vähäisen määrän loistautien ehkäisyyn siipikarjalla käytettävien kokkidiostaattien jäämiä. Riistaeläinten sisäelimet sisälsivät raskasmetalleja kuten aikaisempinakin vuosina.

Ruokaan kuulumattomista aineista Suomessa ei vuonna 2009 todettu lainkaan hormonien tai muiden kiellettyjen kasvua edistävien aineiden jäämiä.

Vierasaineiden valvontatiedot perustuvat Eviran EU:lle toimittamiin tuloksiin. Euroopan elintarvikeviranomainen Efsa on julkaissut nyt toisen kerran yhteenvedon EU:n jäsenmaiden vierasainevalvontaohjelmien tuloksista Euroopan komission kokoamien tietojen perusteella.

Suomessa tutkittiin vuonna 2009 yhteensä noin 4 100 näytettä, jotka oli otettu elävistä eläimistä ja eläimistä saatavista elintarvikkeista, kuten liha, kala, maito, kananmuna ja hunaja.

03.06.2011 Ruokatiedon uutiset