Ruuan kysyntä pitää hinnan korkealla maailmalla

Nykymenolla ruuan hinta ei enää laske. Halvan ruuan ajat ovat ohi, arvioi Ulkopoliittisen instituutin ruokakriisiseminaarissa puhunut dosentti Tiina Silvasti.

Jos markkinoiden ehdoilla mennään, kysynnän kasvu pitää hinnat korkealla. Seminaarista kertoi Kehitysyhteistyön palvelukeskus Kepa.

Maissin hinta on noussut vuodessa 86 prosenttia. Bioenergian vaikutus hinnannoususta on 39 prosenttia, toukokuun alussa Helsingissä pidetyssä seminaarissa todettiin.

Maapallolla on tällä hetkellä noin seitsemän miljardia ihmistä. Heistä miljardi eli joka seitsemäs on aliravittu. Edelleen aliravituista 75 prosenttia on alle 5-vuotiaita. Nälkä ja aliravitsemus ovat maailman yleisin kuolinsyy.

 

Tarjonta tasaisemmaksi

Kyse ei ole lähtökohtaisesti ruuan määrästä, sillä tuotanto on viime vuosinakin kasvanut. Erikoistutkija Helena Kahiluoto Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä sanoi, että kyse on ennen kaikkea tarjonnan tasaisuudesta ja saatavuudesta.

Vuonna 2010 ruuanhinta lähti jyrkästi nousuun, ja tällä hetkellä se on korkeammalla kuin edellisen, vuosien 2007 - 2008 ruokakriisin aikaan. Huippu on kenties nyt saavutettu, mutta YK:n ennusteiden mukaan ruuan hinta pysyy huippulukemissa koko vuoden 2011.

- Vuosien 2007 ja 2011 hintapiikit ovat olleet pitkälläkin aikavälillä tarkasteltuna poikkeuksellisia, ja oletus on, että tämä turbulenssi tulee olemaan ruuan hinnoissa pysyvä ilmiö, Kahiluoto sanoi Kepan mukaan.

Jos maapallon ruuan tuotannon ja kulutuksen epäsuhdan syitä olisi vain yksi tai muutama, ongelma olisi jo saatu kenties poistettua. Syitä ovat ennen kaikkea ennustettu väestönkasvu, maatalouden kehittämisen unohtuminen, maatalousmaan tuhoutuminen ylikäytön vuoksi sekä se, että rikkaat maat dumppaavat ylijäämäruokaa kehittyvien maiden markkinoille.

- Ruokakriisin ratkaisu vaatii ajattelutavan muutosta, ja sen tulisi tapahtua samaan aikaan niin mikrotasolla, paikallisesti kuin globaalistikin, Kahiluoto totesi.

 

Nälkä kasvaa rikkaissa maissakin

Vaikka nälkä ja aliravitsemus ovat ennen muuta kehitysmaiden ongelma, niistä kärsitään myös rikkaissa maissa, muistutti dosentti Tiina Silvasti Helsingin yliopiston yhteiskuntapolitiikan laitokselta.

Ongelma on jopa kasvamaan päin: kun vielä kymmenen vuotta sitten teollisuusmaissa oli 11 miljoonaa nälkäistä, vuonna 2010 heitä oli jo 19 miljoonaa.

- Tällä hetkellä ajatellaan, että markkinamekanismi on tehokkain tapa jakaa ruokaa. Se saattaa kuitenkin johtaa jopa rikkaimmissa maissa siihen, ettei kaikilla ole ruokaan mahdollisuutta, Silvasti sanoi.

Hän korosti, että jos kaikki maailman ihmiset halutaan ruokkia, ruoka pitää jakaa jollain toisella tavalla kuin nykyään.

17.05.2011 Ruokatiedon uutiset